: รักษ์โลก :

กิจกรรมอรุลักษณ์ธรรมชาติโดยการปลูกต้นไม้ปลูกต้น : กล้วยไม้

สถานที่ : สวนหน้าบ้าน
จำนวน : 1 ต้น
ปลูกเมื่อ : เดือนมีนาคม 2556
รูปถ่าย : หวังว่ากิจกรรมครั้งนี้จะช่วยลดภาววะโลกร้อนได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น